Om Mensendieck

De unike bevisstgjørende øvelsene ble utviklet av Dr. Bess Mensendieck ca 1910, og senere videreutviklet av Mensendieckterapeuter.

Mensendieck har med sin pedagogiske måte å formidle øvelsene på som mål å skape kunnskap om kroppen med det som mål å skape hensiktsmessig bruk slik at muskel-skjelettplager hos gruppedeltageren/pasienten reduseres.

Mensendieckøvelser er helsefremmende, forebyggende og behandlende.

I Mensendieck er det grunnleggende prinsippet at ledd og muskler i kroppen skal være i balanse. Når leddene står i balansert stilling, er belastningen på kroppens strukturer så gunstig som mulig.

Du lærer hensiktsmessige bevegelser som forebygger uheldig belastning på kroppen i dagliglivet. Mensendieck-fysioterapeutene har lange tradisjoner i å se individet som et samlet hele; fysisk, psykisk og sosialt. Vi ønsker å være den som gir ”hjelp til selvhjelp”.

Våre visjoner

lære bort hensiktsmessig kroppsbruk
redusere belastningsplagerøke styrke, stabilitet og utholdenhet
balansere kroppsspenning
gi bedre kroppsfølelse
fremme sosiale relasjoner
øke bevegelsesglede

Mensendieck som behandlingsform ble utviklet av den amerikanske legen Bess Mensendieck (1864 – 1957). Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn.

Mensendieckfysioterapi er en forebyggende metode idet den enkelte lærer hva man selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet. Mensendieck kan sees som en prosess som inneholder følgende elementer: informasjon/læring, bevisstgjøring/opplevelse og instruksjon av øvelser og funksjoner. Hensikten er at man på basis av instruksjon, kunnskap om kroppen og med bevissthetens hjelp skal kunne korrigere holdninger og feilfunksjoner. Pusteøvelser og avspenning inngår i Mensendieck.

Mensendieck er en aktiv øvelsesterapi der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse. Bevegelse skal først oppleves, så gjenkjennes og til slutt bevisstgjøres. (SNL)