Om Oss

Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi har snart 30 års erfaring innen helsefremmende og forebyggende fysioterapi. Firmaet består av 17 engasjerte og faglig meget godt kvalifiserte mensendieck-fysioterapeuter, samt administrasjonssekretær. Vi har høy faglig kompetanse innen det helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeidet, og tilbyr våre tjenester for bedrifter og enkeltpersoner. Vi har avtale med NAV om tilrettelegging for arbeidstagere som står i fare for å bli sykemeldte eller er sykemeldte. Vi har kommunal driftsavtale for fysikalsk behandling individuelt og i grupper.

Vi er et fysioterapiinstitutt med både private fysioterapeuter og med fysioterapeuter som har driftstilskudd fra bydel Sagene. Dersom du skulle ha noe å klage på, kan du henvende deg til bydelen: postmottak@bsa.oslo.kommune.no.

Her sees mensendieck-fysioterapeutene og Marit, administrasjonssekretær, vi har vår faste arbeidsplass i lokalene på Storo.