Personvern og sikkerhet

Hos Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi er vi nøye med å ivareta personvernet ditt.

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til  deg som enkeltperson, for eksempel fødselsnummeret ditt, privatadresse, telefonnummer til mobilen din og lignende. Vi benytter bare opplysninger er nødvendig for at  vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og gi deg god  behandling og service.

Vi samler inn informasjon som er nødvendig for å komme i kontakt med deg. I tillegg registrerer vi nødvendige medisinsk informasjon, slik at vi kan gi deg den kvalifiserte behandlingen du har behov for. All informasjon blir lagret i vårt fagsystem, som har nødvendige sikringstiltak installert. Fagsystemet har tilgangskontroll, slik at bare autorisert personell har tilgang til din informasjon.

Du kan når som helst kontakte oss for å få vite hva vi har samlet inn av informasjon og bestille en utlevering. Informasjon vi har samlet inn om deg, kan du få oversendt på elektronisk format, kostnadsfritt.