Psykomotorisk fysioterapi

Hva menes med psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi er innrettet mot bevisstgjøring og endring av spenninger i kroppen, og gir økt kontakt med egen kropp.

Åndedrett og spenningstilstand i muskulaturen endrer seg i forhold til hvordan vi har det.

Vedvarende spenninger i kroppen kan over tid gi låsninger, og kan medføre smerter i muskler og skjelett. Stress, bekymringer, traumatiske opplevelser og hendelser i livet kan påvirke på kroppen og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være en hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan foregå individuelt eller i grupper.