Tilbud for bedrifter

Arbeidsplassvurderingene utføres primært av vår Mensendieck-Fysioterapeut, Spesialist i helse/miljø, ergonomi og arbeidshelse MNFF. Ved behov kan hun få bistand av en kollega med videreutdanning i ergonomi.

Foregår slik:
Det starter gjerne med en plenumssamling hvor temaene er anatomi, fysiologi og ergonomi. Målet med undervisningen er å skape forståelse for hensiktsmessig kroppsbruk i arbeidssituasjonen slik at den enkelte selv kan forebygge belastningsplager. 

Deretter bistår vi hver enkelt og hjelper til med hensiktsmessige ergonomiske løsninger for arbeidsstasjonen og forslag til individuelle øvelser. Etter avsluttet oppdrag følger en rapport med forslag til tiltak for hver enkelt.

Arbeidsplassvurdering via NAV
Er et virkemiddel både for å forbygge sykemelding og for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, både den ansatte selv, arbeidsgiver, lege eller NAV. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Gruppetrening i bedrift
Kort vei til trening og en levende instruktør er to viktige faktorer når man legger til rette for trening på jobb (dansk studie).
Tilbakemeldinger fra gruppedeltakere ute i bedrifter gleder seg over at deres behov for fysikalsk behandling er blitt redusert/borte,  og at treningen fører til økt bevissthet om egen arbeidsstilling og ivaretakelse av egen kropp.

Vi tilbyr 15.min, halve og hele timer Mensendieckgrupper på arbeidsplassen. Vi tilpasser opplegget til det som passer for bedriften. Kontakt oss for nærmere informasjon.